Warsztaty i Szkolenia II Edycja

Warsztaty i Szkolenia II Edycja


 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” – Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.

Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną cztery moduły a w tym:

Moduł III: Zajęcia dla studentów uczelni technicznych.

W ramach Modułu III przeprowadzone zostaną szkolenia oraz warsztaty. Tematy szkoleń: ogniwa fotowoltaiczne – ilościowa i jakościowa charakterystyka energii słonecznej – efekt fotowoltaiczny w złączu p-n – materiały wykorzystywane w fotowoltaice – budowa typowego ogniwa słonecznego – technologie wykorzystywane przy produkcji ogniw fotowoltaicznych – parametry ogniw fotowoltaicznych i metody ich pomiaru – osiągnięcia polskiej nauki w dziedzinie ogniw fotowoltaicznych – projekty badawcze realizowane przez Laboratorium Fotowoltaiczne PAN -przyszłość fotowoltaiki w Polsce i na świecie. Tematy warsztatów prowadzonych w Laboratorium Fotowoltaicznym PAN: zapoznanie studentów z liną technologiczną – przygotowanie chemiczne powierzchni płytek krzemowych – wysokotemperaturowy proces formowania złącza p-n – proces usuwania zwarcia elektrycznego na krawędziach ogniwa – nanoszenie warstwy antyrefleksyjnej – nanoszenie kontaktów metalicznych ogniwa metodą sitodruku – proces metalizacji kontaktów – pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej oraz spektralnej wytworzonych ogniw. Harmonogram ramowy: zajęcia odbywały się będą dwa razy w miesiącu w semestrze II roku akademickiego 2008/2009 oraz w obu semestrach roku akademickiego 2009/2010. Grupa uczestników zajęć w każdym semestrze liczyła będzie 20 osób. O przyjęciu do grupy decydowała będzie opinia opiekuna naukowego oraz kolejność zgłoszeń. Uczestnicy tych zajęć otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Zajęcia odbywały się będą w Laboratorium Fotowoltaicznym IMiM PAN w Kozach k. Bielska-Białej.

Koordynatorem Modułu III jest dr inż. Kazimierz Drabczyk, telefon: +48 33 8174249, e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl

Moduł IV: Konkurs dla studentów uczelni technicznych z nagrodą – stażem w Laboratorium Fotowoltaicznym IMIM PAN.

Konkurs adresowany będzie do studentów uczelni technicznych oraz absolwentów, którzy obronili dyplom w roku akademickim 2008/2009. Przedmiotem konkursu będzie praca poświęcona zagadnieniom polskiej oraz światowej fotowoltaiki. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie trzymiesięczny staż w Laboratorium Fotowoltaicznym PAN. Regulamin konkursu zostanie ogłoszony do dnia 1 października 2009 roku.

Koordynatorem Modułu IV jest dr inż. Kazimierz Drabczyk, telefon: +48 33 8174249

Moduł I: Uruchomienie portalu internetowego poświęconego osiągnięciom polskiej oraz światowej fotowoltaiki.

Moduł II: I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki.


 

 
 


© 2012 KGI FoxKrak. All Rights Reserved.