Portfolio i sukcesy naszych wykładowców


Wiemy, że o jakości pracy najlepiej świadczą jej efekty. Prezentujemy zatem dotychczasowe realizacje w zakresie fotowoltaiki i osiągnięcia naszych trenerów. Sukcesy współpracujących z nami specjalistów bezpośrednio przekładają się na jakość prowadzonych szkoleń teoretycznych i praktycznych. Doświadczenie zdobyte podczas rozmaitych projektów pozwala naszym wykładowcom dzielić się nie tylko wiedzą, ale także cennymi opiniami, wskazówkami oraz informacjami o najbardziej nowatorskich rozwiązaniach.

Dlaczego Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN?

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie organizuje specjalistyczne szkolenia z fotowoltaiki od 2008 roku. W tym czasie zaufało nam już ponad 160 osób – uczestników tych szkoleń. Laboratorium Fotowoltaiczne w Kozach funkcjonujące w strukturze instytutu od 1997 roku jest placówką naukowo – badawczą instytutu. Laboratorium wyposażone jest w niezbędne urządzenia do produkcji oraz pomiarów krzemowych ogniw fotowoltaicznych (posiadamy m. in. symulatory promieniowania słonecznego). Jest to jedyna tego typu placówka w kraju, w której można produkować ogniwa fotowoltaiczne w skali doświadczalnej. W chwili obecnej działalność Laboratorium Fotowoltaicznego koncentruje się na następujących priorytetach:

  • opracowywanie nowoczesnych technologii fotowoltaicznych gotowych do wdrożenia do produkcji;
  • przygotowanie kadry naukowej poprzez upowszechnianie najnowszej wiedzy o fotowoltaice w procesie kształcenia na poziomie wyższym.

W ramach sieci PV-TECH koordynujemy prace badawcze polskich ośrodków naukowych zajmujących się fotowoltaiką. Laboratorium podejmuje również działalność na polu aplikacji technologii do przemysłu, stale współpracując z wiodącymi przedstawicielami branży w Polsce i na świecie. Naukowcy IMIM PAN należą do europejskiej czołówki w zakresie badań nad najnowszymi zastosowaniami fotowoltaiki. Potwierdza to m.in. stała współpraca z Francuską Akademią Nauk oraz z niemieckim Instytutem Fraunhofera. Wspólnie z tymi jednostkami zorganizowaliśmy w lipcu 2012 roku Europejską Letnią Szkołę Fotowoltaiki, w której udział wzięło 30-stu młodych polskich naukowców. Zorganizowaliśmy także dwie Krajowe Konferencje Fotowoltaiki w Krynicy, w efekcie której wiodące ośrodki naukowe w Polsce (m. in. Politechnika Warszawska, Politechnika Gliwicka, AGH, IMIM PAN) podjęły decyzję o rozpoczęciu tworzenia Krajowej Platformy Fotowoltaicznej.

W obszarze wdrażania systemów fotowoltaicznych stale współpracujemy także z Polskimi Siłami Zbrojnymi. W IMIM PAN, w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim przygotowywane są obecnie dwa doktoraty z fotowoltaiki. Pracownicy naukowi IMIM PAN – dr Piotr Panek oraz dr inż. Kazimierz Drabczyk opublikowali pierwszy w Polsce podręcznik w języku angielskim dla studentów wyższych szkół technicznych z autorską metodą kształcenia praktycznego „Silicon-based solar cells. Characteristics and production processes”.


Sukcesy naszych wykładowców!Nasi wykładowcy to zespół doświadczonych pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ich dorobek to między innymi:

System autonomicznego zasilania robota edukacyjnego hexor zbudowany w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne wykonane w IMIM PAN.

Mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną wykonaną w IMIM PAN, wyróżniony prestiżową nagrodą Defendera na XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Kielce 2012.

A ponadto:

  • Ogniwa słoneczne i moduły fotowoltaiczne do zastosowania w demonstracyjnych prototypach systemów fotowoltaicznych, gotowych do praktycznego i celowego użycia przez siły zbrojne w warunkach pokojowych lub na polu walki (zestaw zasilania dla pojedynczego żołnierza, zestaw fotowoltaiczny do zasilania kamery bezobsługowej, system fotowoltaiczny dla wozów dowodzenia oraz mobilny system elektrowni słonecznej), technologia wyróżniona nominacją do prestiżowej nagrody Defendera na XIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Kielce 2012
  • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych

Portfolio IMIM PAN w zakresie szkoleń z fotowoltaiki (ważniejsze realizacje):

  • W latach 2009-2011, w ramach dwóch edycji projektów „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym” w ramach szkoleń i warsztatów fotowoltaicznych wsparcie uzyskało 120 studentów polskich wyższych uczelni technicznych; w trakcie warsztatów, każdy z uczestników wykonał pod nadzorem pracowników naukowych IMIM PAN własne ogniwo fotowoltaiczne (Projekty Nr POKL.04.02.00-00-053/08 oraz Nr POKL.04.02.00-00-006/09 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
  • W 2011 roku nasi wykładowcy przeprowadzili cykl szkoleń specjalistycznych dla kadry inżynierskiej firmy JABIL – czołowego europejskiego producenta modułów fotowoltaicznych. Nasi pracownicy, jako jedyni w kraju, mogą stanąć „twarzą w twarz” z inżynierami produkcji, którzy na co dzień obsługują najbardziej nowoczesne linie technologiczne wytwarzające moduły fotowoltaiczne w Europie.
  • Od 2012 roku nasi wykładowcy prowadzą szkolenia w ramach „Akademii poszanowania energii” na zlecenie Centrum Przedsiębiorczości S.A.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk