Pracownicy laboratorium fotowoltaicznego


Sukcesy naszego laboratorium to zasługa przede wszystkim mądrych i utalentowanych pracowników, którzy z pasją poszukują nowych rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki. Laboratorium ma wieloletnią historię i nowoczesne wyposażenie – to wszystko jednak nie zdałoby się na nic, gdyby nie wykwalifikowana kadra. Poniżej wymieniamy tych, którzy mają największy wkład w prowadzenie laboratorium fotowoltaicznego

Kierownik Laboratorium Fotowoltaicznego:
Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Pracownicy naukowi:
Dr inż. Kazimierz Drabczyk
Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
Dr Piotr Panek

Personel techniczny:
Bogusław Drabczyk
Elżbieta Jankowska

Laboratorium Fotowoltaiczne
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk