Certyfikaty z zakresu montażu modułów fotowoltaicznych


Wydajemy imienne dokumenty potwierdzające zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności. Dzięki nam uzyskasz certyfikat montażu modułów fotowoltaicznych. Zachęcamy też do zapoznania się z innymi podstronami o aspektach organizacyjnych naszych szkoleń – programem kursów praktycznych oraz cennikiem i kosztami szkoleń. 
Po ukończeniu obu części szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie upoważniające do udziału w egzaminie państwowym Urzędu Dozoru Technicznego na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych“. Szczegółowe informacje na temat Certyfikatu UDT są dostępne TUTAJ.
Wszystkie osoby, którym kończy się ważność “Certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych” zapraszamy do wzięcia udziału w przypominającym szkoleniu fotowoltaicznym. Ukończenie szkolenia to jeden z warunków przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 5 lat.

Po ukończeniu drugiego (praktycznego) etapu szkoleń każdy z uczestników otrzymuje także imienny certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji. Certyfikat jest wydawany w języku polskim i angielskim.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk