Kadra dydaktyczna, czyli kto prowadzi szkolenia praktyczne z fotowoltaiki


Uczestnicy szkoleń praktycznych płacą nie tyle za same zajęcia, ale przede wszystkim za ogrom użytecznej wiedzy przekazywanej w przystępnej formie przez profesjonalnych trenerów, z którymi współpracujemy od wielu lat i którzy tworzą doskonale dobrany zespół szkoleniowy.

Zespół naszych trenerów składa się z posiadającego wieloletnie doświadczenie pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Pozostałe osoby to wykładowcy / praktycy (elektrycy, montażyści) posiadający wykształcenie oraz długoletnie doświadczenie zawodowe z zakresu fotowoltaiki, w tym montażu oraz projektowaniu instalacji PV sprzyjających jak najefektywniejszemu wykorzystaniu fotowoltaiki w Polsce.

Poniżej znajdą Państwo krótką “wizytówkę” każdego z nich: 

Dr inż. Janusz Teneta

Od 1995 pracownik naukowo-dydaktyczny na Akademii Górniczo-Hutniczej, początkowo na stanowisku asystenta, a do 2003 roku adiunkta. Współtwórca Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Od początku kariery zajmujący się budową i eksploatacją systemów fotowoltaicznych zarówno na AGH jak również na zlecenia podmiotów przemysłowych. W centrum jego zinteresowań znajduje się problematyka sterowania systemami fotowoltaicznymi w układach nadążnych. Autor wielu publikacji konferencyjnych poświęconych fotowoltaice. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i z jego ramienia ekspert w ramach prac legislacyjnych dotyczących branży fotowoltaicznej.

 

 

 

 


Mgr inż. Piotr Faltus
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1987 roku.  Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami i wytwarzaniem energii. Do roku 1999 starszy inspektor ds. rozwoju zakładu górniczego. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od roku 1999 z-ca Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości w Woli, od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego. Od roku 2004 autor i realizator wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Autor programów i materiałów szkoleniowych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii  – „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. W latach 2013 – 2014 specjalista ds. zajęć praktycznych na szkoleniach dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki w projekcie „Śląskie! – w stronę Słońca”. Aktualna  specjalność – projektowanie i wdrażanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz analizy bilansów zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową pokrywaną z OZE pod wymogi charakterystyk energetycznych w budownictwie. Konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A.

Szymon Zaręba
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, licencjat 2007r. Aktualnie student Politechniki Krakowskiej kierunek Automatyka i Robotyka. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne do montażu urządzeń wytwarzających energię elektryczną. Od 2008 roku właściciel przedsiębiorstwa EnergyRe zajmującego się wdrażaniem inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kolektorów słonecznych, pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. Szkoleniowiec w projektach unijnych związanych z zastosowaniem OZE w budownictwie mieszkaniowym indywidualnym „Akademia poszanowania energii” oraz projekcie szkoleniowym dla instalatorów „Śląskie! – w stronę Słońca”. Autor opracowania specjalistycznych makiet szkoleniowych do zajęć praktycznych instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w projektach unijnych. Wykonawca licznych instalacji systemów fotowoltaicznych on-grid i off-grid na terenie całego kraju. Aktualna specjalność – dobór  inwerterów do mikro i małych instalacji on-grid, monitoring pracy inwerterów przez internet oraz automatyczne systemy nadążne pod zabudowy modułów fotowoltaicznych.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk