Publikacje z zakresu fotowoltaiki


Wystarczy spojrzeć na spis publikacji naszych pracowników lub odwiedzić stronę z realizacjami, aby przekonać się, jak bogaty dorobek mają ci, którzy prowadzą nasze zajęcia. Zachęcamy do zapoznania się choćby pobieżnie z pracami naszych trenerów, pracowników laboratorium – pozwoli to uzyskać obraz dotyczący tego, jakie kompetencje, kwalifikacje i możliwości ma nasza kadra.

Publikacje  w czasopismach (2002-2008)

 1. M. Lipiński, P. Panek, Z. Świątek, E. Bełtowska, R. Ciach, Double porous silicon layer on multi-crystalline Si for photovoltaic application, Solar Energy Materials & Solar Cells 72 (2002) 271-276.
 2. V.Y  Yerokhov, M. Lipiński, R. Ciach, H. Nagel, A. Mylyanych, P. Panek, Cost-effective methods of texturing for silicon solar cells, Solar Energy Materials & Solar Cells 72 (2002) 291-298.
 3. M. Lipiński, P. Panek, Z. Świątek, E. Bełtowska, R. Ciach, Double porous silicon layer on multi-crystalline Si for photovoltaic application, Solar Energy Materials & Solar Cells 72 (2002) 271-276.
 4. V.Y  Yerokhov, M. Lipiński, R. Ciach, H. Nagel, A. Mylyanych, P. Panek, Cost-effective methods of texturing for silicon solar cells, Solar Energy Materials & Solar Cells 72 (2002) 291-298.
  5. M. Lipiński, P. Panek, H. Czternastek, The Influence of Surface Modification on Crystalline Silicon Solar Cells, Molecular Physics Reports 36 (2002) 123-126.
 5. P. Panek, M. Lipiński, R. Ciach, K. Drabczyk, E. Bielańska, The Infrared Processing in Multicrystalline Silicon Solar Cells Low Cost Technology,Solar Energy Materials & Solar Cells 76 (2003) 529-534.
 6. P. Panek, M. Lipiński, R. Ciach, K. Drabczyk, E. Bielańska, The Infrared Processing in Multicrystalline Silicon Solar Cells Low Cost Technology, Solar Energy Materials & Solar Cells 76 (2003) 529-534.
 7. K. Drabczyk, P. Panek, M. Lipiński, The Influence of Porous Silicon on Junction Formation in Silicon Solar Cells, Solar Energy Materials & Solar Cells 76 (2003)545-551.
 8. M. Lipiński, S. Bastide, P. Panek, C. Levy-Clement, Porous Silicon Antireflection Coating by Electrochemical and Chemical Etching for Silicon Solar Cell manufacturing,Phys. Stat. Sol. (A) 197 (2003) 512-517.
 9. M. Lipiński, P.Panek, E. Bełtowska, H. Czternastek, Reduction of Surface reflectivity by Using Double porous Silicon Layers, Materials Science & Engineering B101, (2003) 297-299.
 10. P. Panek, M. Lipiński, E. Bełtowska-Lehman, K. Drabczyk, and R. Ciach,  Industrial technology of multicrystalline silicon solar cells, Opto-electronics Review, 11(2003) 269-275.
 11. M. Lipiński, P. Panek, Optimisation of monocrystalline silicon solar cell, Industrial technology of multicrystalline silicon solar cells, Opto-electronics Review, 11(2003) 291-295.
 12. M. Lipiński, P. Zięba, S. Jonas, M. Sokołowski, H. Czternastek, Optimisation of SiNx: H layer for multicrystalline silicon solar cells, Opto-Electronics Review 12(1), (2004) 41-44.
 13. P. Panek, Effect of macroporous silicon layer on opto-electrical parametres of multicrystalline silicon solar cell, OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 12(1) (2004) 45-48.
 14. P. Panek, M. Lipiński and J. Dutkiewicz, Texturization of Multicrystalline Silicon By Wet Chemical Etching For Silicon Solar Cells, Journal of Materials Science, Journal of Materials Science 40 (2005)1459-1463.
 15. M. Lipiński, T. Piotrowski, P. Panek, J. Cichoszewski, Investigation of influence of gettering and passivation on lifetime distribution in mc-Si, 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Dresden Germany (2006) 1493-1496.
 16. M. Lipiński, A. Kamiński, J.-F. Lelievre, M. Lemiti, E. Foumond, J. Dupis, P. Zięba, Investigation of graded SiOxNy antireflection coatings, 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Dresden Germany (2006) 1289-1292.
 17. M. Lipiński, S. Kluska, H. Czternastek, P. Zięba, Graded SiOxNy layers antireflection coating or solar cells application, Materials Science 24, No.4, (2006) 1009-1016.
 18. M. Lipiński, P. Zięba, A. Kamiński, Crystalline silicon solar cells in Foundation of Materials Design, 2006:285-308 ISBN:81-308-0093-4, Editors: K.J. Kurzydłowski, B. Major and P. Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Fort P.O., Trivandrium-695 023, Kerala, India.
 19.  M. Lipiński, P. Panek, S. Kluska, P. Zięba, A. Szyszka, B. Paszkiewicz, Defect passivation of multicrytsalline silicon solar cells by silicon nitride coatings, Materials Science, 24, no.4, (2006)1003-1007
 20. M. Lipiński, A. Kamiński, J.-F. Lelievre, M.Lemiti, E. Foumond, P. Zięba, Investigation of graded index SiOxNy antireflection coating for silicon solar cell manufacturing, phys. stat. sol.4, No.4 (2007)1566-1569.
 21. J-F. Lelievre, H. Rodriguez, E.Fourmond, S.Quizola, M. Lipiński, D. Araujo, G. Bremond, M. Lemiti, Electro optical characterization for the control of silicon nanocrystals embedded in SiNx:H films, phys. stat. sol. 4, No.4, (2007) 1554-1559.
 22. M.Lipiński, A. Kamiński, J.-F. Lelievre, M.Lemiti, E. Foumond, P. Zięba, Investigation of graded index SiOxNy antireflection coating for silicon solar cell manufacturing, phys.stat.sol. © 4, No,4, (2007)1566-1569
 23. W.Jung, T.Piotrowski, S.Sikorski, M. Lipiński, P. Panek, P. Zięba, Study of bulk photovoltaic effect and photovoltaic barrier effect distribution in multicrystalline silicon, phys.stat.sol. ©4, No.8, (2007), 2918-2922.
 24. M. Lipiński, R. Mroczyński, Optimisation of multilayers antireflectuion coating for solar cells, Archives of Metallurgy and Materials, 53 (2008) 189-192.
 25. M. Lipiński, Macroporous texturing of multicrystalline silicon for solar cells, Archives of Metallurgy and Materials, 53 (2008) 185-187.

Materiały konferencyjne (2002 – 2008)

 1. V.Y Yerokhov, R. Hezel, M. Lipiński, H. Nagel, A. Mylyanych, P. Panek, Cost-Effective Porous Silicon Technology For Solar Cells Industrial Application, 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munich, Germany, 22-26 October 2002, 335-338.
 2. M. Lipiński, P. Panek, Optimization of Multicrystalline Silicon Solar Cell, 27th International Conference and Exhibition IMAPS-Poland 2003, Podlesice-Gliwice, 16-19 September 2003, 312-315.
 3. M. Lipiński, P. Zięba, P. Panek, S. Jonas, S. Kluska, M. Sokołowski, H. Czternastek,, Krzemowe polikrystaliczne ogniwa słoneczne z arstwą antyrefleksyjną z azotku krzemu, Proc. VIII Electron Technology Conference ELTE 2004, Stare Jabłonki, 19-22.04.2004, 559-562.
 4. M. Lipiński, P. Zieba, Proc. VIII Electron Technology Conference ELTE 2004, Stare Jabłonki, 19-22. 04. 2004,  Porous Silicon Antireflection Coating For Silicon Solar Cells, FO-12, 563-565.
 5. P. Panek, M. Lipiński, P. Zięba, K. Drabczyk, Double step donor doping for junction formation in silicon solar cells, Proc. XXIX International Conference of IMAPS Poland, Koszalin-Darłówko, 19-21 September 2005, 195-198.
 6. M. Lipiński, P. Zięba, P. Panek, K. Drabczyk, Optimization of emitter of silicon solar cells in thick film technology, Proc. XXIX International Conference of IMAPS Poland, Koszalin-Darłówko, 19-21 September 2005, 199-201.
 7. M. Lipiński, P. Zięba, P. Panek, S. Jonas, S. Kluska, H. Czternastek, A. Szyszka, B. Paszkiewicz, Application of silicon nitride for silicon solar cells, Proc. XXIX International Conference of IMAPS Poland, Koszalin-Darłówko, 19-21 September 2005, 203-206.
 8. M. Lipiński, T. Piotrowski, P. Panek, J. Cichoszewski, Investigation of influence of gettering and passivation on lifetime distribution in mc-Si, 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Dresden Germany 2006, 1493-1496.
 9. M.Lipiński, A. Kamiński, J.-F. Lelievre, M.Lemiti, E. Foumond, J. Dupis, P. Zięba, Investigation of graded SiOxNy antireflection coatings, 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Dresden Germany 2006, 1289-1292.
 10. M. Lipiński, J. Cichoszewski, Proceedings of the 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, Texturization By Metal-Assisted Chemical Etching For Silicon Solar Cells, 2008, 1911-1914.

Laboratorium Fotowoltaiczne
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk