Kadra dydaktyczna – sprawdź, kto prowadzi szkolenia teoretyczne z fotowoltaiki


Zdajemy sobie sprawę, że osoby, które płacą za nasze szkolenia, chcą wiedzieć, kto poprowadzi zajęcia. Współpracujemy wyłącznie z trenerami o bogatym dorobku naukowym. Nasi wykładowcy to zespół wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz instalatorów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży fotowoltaicznej. Sukcesy każdego z naszych trenerów poświadcza ich portfolio zawierające realizację projektów o wymiarze europejskim i globalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z wizytówkami tych, którzy prowadzą szkolenia teoretyczne z zakresu fotowoltaiki. Krótkie opisy nie wyczerpują w pełni ich kompetencji i umiejętności trenerskich – najlepiej przekonać się o nich na naszych szkoleniach.


Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
Jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W swoim dorobku naukowym posiada łącznie 93 publikacje naukowe, w tym: 44 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (26 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 47 artykuły konferencyjne, 2 rozdziały w monografiach. Obszar prowadzonych badań naukowych: fizyka i technologia krzemowych fotoogniw, pasywacja, krzem porowaty, inżynieria defektów w krzemie, teksturowanie powierzchni, fotoogniwa trzeciej generacji.

Dr inż. Kazimierz Drabczyk
Od 1998 roku zatrudniony w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku asystenta, następnie od 2004 roku adiunkta, a od 2007 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne). W swoim dorobku naukowym posiada łącznie 56 publikacji naukowych, w tym: 13 prac w recenzowanych czasopismach naukowych, (8 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 43 artykuły konferencyjne, współautor 2 skryptów uczelnianych. Obszar prowadzonych badań naukowych: nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów spektralnych, procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie, materiały gradientowe dla fotowoltaiki, nowe technologie stosowane w przemyśle fotowoltaicznym, odnawialne źródła energii – krzemowe ogniwa słoneczne.

Mgr inż. Piotr Faltus
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1987 roku.  Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami i wytwarzaniem energii. Do roku 1999 starszy inspektor ds. rozwoju zakładu górniczego. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od roku 1999 z-ca Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości w Woli, od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego. Od roku 2004 autor i realizator wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Autor programów i materiałów szkoleniowych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii  – „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. W latach 2013 – 2014 specjalista ds. zajęć praktycznych na szkoleniach dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki w projekcie „Śląskie! – w stronę Słońca”. Aktualna  specjalność – projektowanie i wdrażanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz analizy bilansów zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową pokrywaną z OZE pod wymogi charakterystyk energetycznych w budownictwie. Konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A.

Dr Piotr Panek
Od 1984 roku zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, następnie od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, a od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 roku zatrudniony w Laboratorium Fotowoltaicznym Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Obszar prowadzonych badań naukowych: nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych, procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie, materiały gradientowe dla fotowoltaiki, nowe technologie stosowane w przemyśle fotowoltaicznym, odnawialne źródła energii – krzemowe ogniwa słoneczne, techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych.

Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak
Absolwentka kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności Materiały dla Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2005-2010) oraz Studium Doktoranckiego „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim” prowadzonym przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2010-2014). Od 2014 roku zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne). Dotychczas jest autorką i współautorką 11 publikacji (2 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, 3 punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 6 w materiałach konferencyjnych i). Obszar prowadzonych badań: fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych na bazie krzemu krystalicznego ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów opto-elektrycznych, kierunkowa modyfikacja powierzchni w roztworach chemicznych, nowe technologie teksturyzacji powierzchni, ogniwa cienkowarstwowe, ogniwa perowskitowe.

Dr inż. Janusz Teneta
Od 1995 pracownik naukowo-dydaktyczny na Akademii Górniczo-Hutniczej, początkowo na stanowisku asystenta, a do 2003 roku adiunkta. Współtwórca Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Od początku kariery zajmujący się budową i eksploatacją systemów fotowoltaicznych zarówno na AGH jak również na zlecenia podmiotów przemysłowych.W centrum jego zinteresowań znajduje się problematyka sterowania systemami fotowoltaicznymi w układach nadążnych. Autor wielu publikacji konferencyjnych poświęconych fotowoltaice. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i z jego ramienia ekspert w ramach prac legislacyjnych dotyczących branży fotowoltaicznej.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk