Podstawowe informacje o laboratorium fotowoltaicznym IMIM PAN


Laboratorium Fotowoltaiczne w Kozach od 1997 roku jest placówką naukowo-badawczą Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Laboratorium mieści się we własnym budynku o całkowitej powierzchni użytkowej 500 m2. Budynek otoczony jest obszarem 4000 m2 mającym bardzo dogodną lokalizację pod względem dojazdu.

Prace naukowo-badawcze prowadzone w laboratorium są ukierunkowane na podnoszenie sprawności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną dla krzemowych ogniw słonecznych.
Laboratorium wyposażone jest w niezbędne urządzenia do produkcji oraz pomiarów krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Jest to jedyna tego typu placówka w kraju, w której można produkować krzemowe ogniwa fotowoltaiczne w skali doświadczalnej.

Obecnie w Laboratorium jest realziowany  projekt edukacyjny: “Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV –Szkolnictwo Wyższe i Nauka – Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.
W ramach tego projektu prowadzone są szkolenia dla studentów uczelni z całej Polski, organizowana pierwsza krajowa konferencja fotowoltaiczna oraz została uworzona strona internetowa.

W ramach sieci PV-TECH Laboratorium jest koordynatorem prac badawczych w dziedzinie fotowoltaiki w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce: ITME, ITE,IEA, IKiFP.

Laboratorium poza prowadzonymi badaniami badawczymi i edukacyjnymi podejmuje również działalność na polu aplikacji opracowanych technologii do przemysłu.

Obecna główna działalność Laboratorium Fotowoltaicznego:

  • Opracowywanie nowoczesnych technologii gotowych do wdrożenia do produkcji;
  • Przygotowywanie kadry naukowej poprzez upowszechnianie wiedzy na poziomie wyższym.

Chcesz poznać nas lepiej? Sprawdź, jak, z kim i na czym pracujemy. Odwiedź strony, na których znajdziesz:

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk