Program szkoleń teoretycznych z fotowoltaiki


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleń teoretycznych z fotowoltaiki. Zajęcia kompleksowo tłumaczą specyfikę odnawialnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna, dostarczają też praktycznych porad w zakresie wykorzystania ogniw i paneli fotowoltaicznych (umożliwiają zdobycie informacji na temat najistotniejszych parametrów, przydatnych programów komputerowych). Szkolenie prowadzone jest przystępnie, wykładowcy dbają nie tylko o jego merytorykę, ale też atrakcyjną dla odbiorców formę oraz nie boją się pytań, które padają ze strony publiczności.

9:00 – 10:30 – Wykład „Wprowadzenie. Zasady działania systemów fotowoltaicznych”
 • Zalety i wady fotowoltaiki
 • Jakościowy i ilościowy charakter energii słonecznej
 • Ile energii słonecznej dociera do Ziemi, Europy, Polski
 • Efekt fotowoltaiczny – opis zjawiska
Prowadzący:
mgr inż. Piotr Faltus
10:30 – 10:45 – przerwa
10:45 – 12:15 – Wykład „Ogniwa i moduły PV - parametry techniczne”
 • Główni producenci komponentów PV na świecie i w Polsce
 • Parametry ogniw i modułów
 • Jak wybrać panele PV ze względu na ich sprawność i niezawodność
Prowadzący:
mgr inż. Piotr Faltus
12:15 – 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 – Wykład „Rodzaje i zastosowania systemów fotowoltaicznych”
 • Zastosowania systemow PV
 • Rodzaje systemów PV – autonomiczne i zintegrowane z siecią
 • Podstawy obliczeń parametrów instalacji
 • Wpływ lokalizacji, nasłonecznienia i temperatury na produkcję energii
Prowadzący:
mgr inż. Piotr Faltus
14:00 – 15:30 – przerwa
15:30 – 17:15 – Wykład „Fotowoltaika – praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego”
 • Wstęp do projektowania i budowy systemu
 • Lokalizacja i narzędzia analizy przestrzennej
 • Kalkulator energii i opłacalności inwestycji
 • Warunki przyłączenia do sieci
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy
Prowadzący:
dr inż. J. Teneta
17:15 – 17:30 – przerwa
17:30 – 19:00 – Wykład „Fotowoltaika w polskim systemie prawnym. Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych”
 • Szczegółowe omowienie ustawy o odnawialnych źródłach energii (wraz z projektami jej kolejnych nowelizacji)
 • Mechanizmy wsparcia producentów energii PV
 • Wymagania dla instalatorów
 • Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych
Prowadzący:
dr inż. J. Teneta

*Na wypadek nieprzewidzianych okoliczności organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzących wykłady oraz/lub kolejność wykładów.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk