Program szkoleń praktycznych z fotowoltaiki


Zastanawiasz się, jakie zagadnienia obejmują szkolenia praktyczne z fotowoltaiki? Sprawdź program naszych zajęć, obejmujący różnorodne kwestie dotyczące specyfiki, montażu i opłacalności technologii fotowoltaicznych.

Sprawdź również cennik i terminy szkoleń praktycznych oraz możliwe źródła dofinansowań do naszych kursów. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby wychodzić naprzeciw potrzebom kursantów – zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Polecamy również nasze szkolenia przypominające instalatorów paneli fotowoltaicznych. Szkolenia te są niezbędne, aby móc ubiegać się o przedłużenie ważności certyfikatu OZE na okres kolejnych pięciu lat

CZĘŚĆ I - SZKOLENIE WEBINAROWE
9:00 - 10:00 – Zajęcia praktyczne „Projektowanie systemu PV - Szacowanie potencjału fotowoltaicznego danej lokalizacji za pomocą portalu PVGIS"
 • Mapy nasłonecznienia
 • Budowa modelu instalacji współpracującej z siecią elektroenergetyczną
 • Wprowadzanie obrysu horyzontu
 • Budowa modelu instalacji wyspowej (autonomicznej)
 • Analiza otrzymanych wyników symulacji
Prowadzący:
dr inż. J. Teneta
10:00 - 10:10 – przerwa
10:10 - 12:00 – Zajęcia praktyczne „Projektowanie systemu PV - Wymiarowanie instalacji fotowoltaicznej i szacowanie produkcji energii elektrycznej przy użyciu programu Sunny Design 5.x (SMA)”
 • Wybór lokalizacji i pliku pogodowego
 • Właściwe określenie zakresu temperatur pracy modułów PV
 • Wybór falownika
 • Konfiguracja pola fotowoltaicznego (łańcuchów modułów PV)
 • Analiza pracy systemu oddającego całą lub część energii do sieci
 • Analiza pracy systemu z zadanym profilem energetycznym odbiorników
 • Analiza uzysku energrtycznego i zysków finansowych systemu PV z uwzględnieniem dofinansowania
 • Generowanie raportów końcowych
Prowadzący:
dr inż. J. Teneta
12:00 - 13:00 – przerwa
13:00 - 14:30 – Wykład „Praktyczne aspekty montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej – zabezpieczenia instalacji”. „Monitorowanie działania i parametrów mikroinstalacji fotowoltaicznej"
 • Elementy składowe i zabudowa przykładowej konstrukcji nośnej instalacji
 • Zasady podłączania inwertera "on-grid", zasady funkcjonowania zabezpieczeń w tym zabezpieczenia odgromowego
 • Efektywność energetyczna zintegrowanego systemu fotowoltaicznego i POMPY CIEPŁA
Prowadzący:
mgr inż. Piotr Faltus
14:30 - 14:45 – przerwa
14:45 - 16:30 – Wykład "Procedura zgłaszania i zawierania umów podłączenia mikroinstalacji PV do sieci energetycznej"
 • Procedura zawarcia umowy dystrybucyjnej i sprzedażowej
 • Wzory dokumentów zgłoszeniowych (dystrybucja i sprzedaż) na przykładzie przedsiębiorstwa TAURON S.A.
 • Przygotowanie wzorcowych dokumentów wraz z schematem instalacji i mapą topograficzną lokalizacji instalacji
 • Dokumentacja dla klienta – instrukcje obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego
Prowadzący:
mgr inż. Piotr Faltus
CZĘŚĆ II - SZKOLENIE STACJONARNE
11:00 - 17:00 – Zajęcia praktyczne „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid. Monitorowanie działania i parametrów mikroinstalacji fotowoltaicznej”
 • Systemy montażowe instalacji w zależności od poszycia dachowego
 • Montaż i pomiar modułów fotowoltaicznychon "on-grid"
 • Montaż instalacji "off-grid" (moduł fotowoltaiczny, sterownik ładowania akumulatora, akumulator)
 • Montaż obwodów elektrycznych
 • Podłączanie instalacji on-grid do sieci energetyczne
 • Badanie efektywności energetycznej instalacji w zależności od warunków nasłonecznienia i zacienienia
 • Monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej przez internet. Praca sterowników ładowania akumulatorów
 • Pomiary pracy instalacji "off-grid" pod obciążeniem
Prowadzący:
Marcin Niemiec

*Na wypadek nieprzewidzianych okoliczności organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzących wykłady oraz/lub kolejność wykładów.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk