Certyfikaty z fotowoltaiki


Osoby, które ukończyły oba etapy (teoretyczny i praktyczny) naszego kursu z fotowoltaiki, otrzymają specjalne zaświadczenie upoważniające do podejścia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych (egzamin ten jest organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego).
Szukasz szczegółowych informacji na temat Certyfikatu UDT? Zajrzyj tutaj!
Uwaga! Zapraszamy do udziału w szkoleniu przypominającym instalatora systemów fotowoltaicznych. Jest to specjalne szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby odnowić ważność certyfikatu na kolejnych 5 lat.

Każdy z uczestników naszych szkoleń otrzymuje certyfikat poświadczający zdobycie nowej wiedzy i kompetencji. Osoby, które z sukcesem ukończyły szkolenie teoretyczne z fotowoltaiki, otrzymują imienny dokument wydany przez PAN, który potwierdza zdobycie nowych kwalifikacji. Certyfikat jest wydawany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk