Dr Marek Lipiński

Dr Marek Lipiński


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych trenerów? Poniżej znajdziesz wizytówkę dra Marka Lipińskiego – jednej z osób, dzięki której nasze szkolenia teoretyczne są przygotowane zawsze na najwyższym poziomie, a jednocześnie są przystępnie, zrozumiale prowadzone.
Adres do korespondencji
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Laboratorium Fotowoltaiczne
ul. Krakowska 22
43-340 KozyTel.: (033) 8174249
Fax: (33) 4867180
Email: marlipin@wp.pl

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska
Dr Marek Lipiński jest od roku 1997 zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku adiunkta, a od 2007 roku na stanowisku starszego specjalisty.

Przebieg kariery naukowej
Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Chemiczny,  specjalność: kierunek fizyka, 1977
Doktor: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 1992

Dorobek naukowy
Łącznie 74 opublikowanych pozycji, w tym: 28 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (22 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 45 opublikowanych doniesień konferencyjnych, 2 rozdziały w monografiach.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. M. Lipiński, S. Bastide, P. Panek, C. Levy-Clement, Porous Silicon Antireflection Coating by Electrochemical and Chemical Etching for Silicon Solar Cell manufacturing, Phys. Stat. Sol. (A) 197, No. 2, (2003) 512-517.
 2. M. Lipiński, P.Panek, E. Bełtowska, H. Czternastek, Reduction of Surface reflectivity by Using Double porous Silicon Layers, Materials Science & Engineering, B101 (2003) 297-299..
 3. M. Lipiński, P. Panek, Optimisation of monocrystalline silicon solar cell, Opto-Electronics Review 11(4), 291-295 (2003).
 4. M. Lipiński, P. Zięba, S. Jonas, S. Kluska, M. Sokołowski, H. Czternastek, Optimisation of SiNx: H layer for multicrystalline silicon solar cells cells, Opto-Electronics Review 12(1), (2004) 41-44.
 5. M. Lipiński, H. Czternastek, M. Sokołowski, P. Panek, Optical and microstructural properties of graded porous silicon layer layer, Archives of Metallurgy and Materials, 50 (2005) 387-393.
 6. M. Lipiński, S. Kluska, H. Czternastek, P. Zięba, Graded SiOxNy layers as antireflection coating for solar cells application application, Materials Science 24(4), (2006) 1009-1017.
 7. M. Lipiński, P. Panek, S. Kluska, P. Zięba, A. Szyszka, B. Paszkiewicz, Defect passivation of multicrytsalline silicon solar cells by silicon nitride coatings coatings, Materials Science, 24 (4), (2006) 1003-1009.
 8. M. Lipiński, A. Kamiński, J.-F. Lelievre, M.Lemiti, E. Foumond, P. Zięba, Investigation of graded index SiOxNy antireflection coating for silicon solar cell manufacturing manufacturing, phys.stat.sol. © 4(4), (2007) 1566-1569.
 9. M. Lipiński, R. Mroczyński, Optimisation of multilayers antireflectuion coating for solar cells, Archives of Metallurgy and Materials, 53 (2008) 189-192.
 10. M. Lipiński, Macroporous texturing of multicrystalline silicon for solar cells, Archives of Metallurgy and Materials, 53 (2008) 185-187.


Projekty badawcze (wykonane i wykonywane za ostatnie 5 lat)

Projekty MNiSW

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1:Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 2: Opracowanie technologii nanoszenia gradientowych warstw antyrefleksyjnych, IMIM PAN, główny wykonawca, 2004-2007
 • Neutronowe domieszkowanie multikrystalicznego krzemu wykorzystywanego w ogniwach fotowoltaicznych (Projekt badawczy własny: N508 04831/2569), IEA w Świerku, główny wykonawca, 2006-2008
 • Charakteryzacja multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesami geterowania i pasywacji na potrzeby wytwarzania ogniw fotowoltaicznych (Projekt badawczy własny N N515 088 433), wykonawca, ITE w Warszawie, 2007-2009
 • Opracowanie technologii pasywacji defektów krystalograficznych w krzemie polikrystalicznym i wytwarzania krzemowych nanocząstek w celu rozszerzenia czułości spektralnej fotoogniw poprzez zastosowanie warstw SiNx:H, (Projekt badawczy własny N N507 444234), IMIM PAN, kierownik  (2008-2010)

Badania wspólne w ramach sieci

 • Badania wspólne w ramach sieci “EKOENERGIA”- Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007
 • Badania wspólne w ramach sieci “PV-TECH”- Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008


Współpraca dwustronna z zagranicą

 • Application of macroporous silicon to silicon solar cells, Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares, CNRS, Thiais, Francja, 2003-2005
 • Analyse et élaboration de couches de nitrure de silicium pour application photovoltaiques,  Laboratoire Physique de la Matiere – I.N.S.A, regionalny projekt MIRA, Lyon, 2006 -2007


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Stypendium Rządu Francuskiego: Laboratoire Physique du Solide et Energie Solaire, C.N.R.S, Valbonne, Laboratoire Physique de la Matiere, I.N.S.A, Lyon 1987-1988 (8 miesięcy)
 • Laboratoire PHASE-CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (3 miesiące)


Niektóre krótsze pobyty
:

 • Laboratoire de Photoélectricité des Semiconducteurs, Univ., Maresille,  Francja, 1992 (2 tygodnie)
 • Laboratoire PHASE- CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (2 tygodnie)
 • Institut für Physikalische Elektronik, Universität Stuttgart, Stuttgart, Niemcy, 2007, (1 tydzień)


Główne zainteresowania naukowe
Fizyka i technologia krzemowych fotoogniw, warstwy pasywujące, krzem porowaty, inżynieria defektów w krzemie, teksturowanie powierzchni, fotoogniwa trzeciej generacji.© 2015 KGI FoxKrak. All Rights Reserved.