PROGRAM szkolenia “Systemy magazynowania energii elektrycznej”9:00 – 10:30 – Wykład Wprowadzenie. Cele i zasady magazynowania energii elektrycznej
 • Podstawowe pojęcia w magazynowaniu energii: moc, zużycie energii, pojemność akumulatorów liczona w Ah i Wh. Wady i zalety magazynowania energii. Dostępność energii do magazynowania.
 • Cele magazynowania energii. Rodzaje magazynów energii.
 • Rozwiązanie techniczne akumulatorów. Typy – wady i zalety. Bezpieczeństwo użytkowania.
Prowadzący: mgr inż. Piotr Faltus

 


10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – Wykład Systemy hybrydowe współpracujące z fotowoltaiką oraz siecią energetyczną. Aspekty prawne magazynowania energii.

 

 • Współpraca magazynów energii z systemami fotowoltaicznymi hybrydowymi. Wpływ uzysku energii słonecznej w ciągu doby, miesiąca i roku na problem magazynowania i zużycia energii
  w systemach hybrydowych.
 • Magazyny energii współpracujące z siecią energetyczną.
  Profile dobowe cen energii, możliwości oszczędzania na kosztach energii przy wykorzystaniu magazynu energii.
 • Uwarunkowania prawne stosowania magazynów energii.
  Zgłaszanie podłączonych magazynów energii do operatora systemu dystrybucji (OSD).
Prowadzący: mgr inż. Piotr Faltus

 


12:15 – 12:30 – przerwa

12:30 – 14:15 – Wykład Aspekty finansowe magazynów energii: opłacalność, programy wsparcia. Magazynowanie energii w praktyce. Alternatywne sposoby magazynowania energii elektrycznej.
 • Elementy składowe i zabudowa przykładowej konstrukcji nośnej instalacji
 • Zasady podłączania inwertera “on-grid”, zasady funkcjonowania zabezpieczeń w tym zabezpieczenia odgromowego
 • Efektywność energetyczna zintegrowanego systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła
Prowadzący: mgr inż. Piotr Faltus

 


14:15 – 14:45 – Pytania i odpowiedzi


9:00 – 10:30 – Wykład Wprowadzenie. Cele i zasady magazynowania energii elektrycznej
 • Podstawowe pojęcia w magazynowaniu energii: moc, zużycie energii, pojemność akumulatorów liczona w Ah i Wh. Wady i zalety magazynowania energii. Dostępność energii do magazynowania.
 • Cele magazynowania energii. Rodzaje magazynów energii.
 • Rozwiązanie techniczne akumulatorów. Typy – wady i zalety. Bezpieczeństwo użytkowania.

Prowadzący: mgr inż. Piotr Faltus


10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – Wykład Systemy hybrydowe współpracujące z fotowoltaiką oraz siecią energetyczną. Aspekty prawne magazynowania energii.

 

 • Współpraca magazynów energii z systemami fotowoltaicznymi hybrydowymi. Wpływ uzysku energii słonecznej w ciągu doby, miesiąca i roku na problem magazynowania i zużycia energii
  w systemach hybrydowych.
 • Magazyny energii współpracujące z siecią energetyczną.
  Profile dobowe cen energii, możliwości oszczędzania na kosztach energii przy wykorzystaniu magazynu energii.
 • Uwarunkowania prawne stosowania magazynów energii.
  Zgłaszanie podłączonych magazynów energii do operatora systemu dystrybucji (OSD).

Prowadzący: mgr inż. Piotr Faltus


12:15 – 12:30 – przerwa

12:30 – 14:15 – Wykład Aspekty finansowe magazynów energii: opłacalność, programy wsparcia. Magazynowanie energii w praktyce. Alternatywne sposoby magazynowania energii elektrycznej.
 • Elementy składowe i zabudowa przykładowej konstrukcji nośnej instalacji
 • Zasady podłączania inwertera “on-grid”, zasady funkcjonowania zabezpieczeń w tym zabezpieczenia odgromowego
 • Efektywność energetyczna zintegrowanego systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła

Prowadzący: mgr inż. Piotr Faltus


14:15 – 14:45 – Pytania i odpowiedzi

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk