Materiały szkoleniowe – kursy praktyczne z fotowoltaiki


Przygotowane przez naszych trenerów praktyków i innych specjalistów materiały szkoleniowe przydadzą się wszystkim uczestnikom kursów praktycznych z zakresu fotowoltaiki. Dbamy o to, aby nasi kursanci mieli dostęp do specjalistycznej wiedzy także po odbyciu zajęć w naszym centrum szkoleniowym.

Poniżej znajduje się zabezpieczony hasłem folder z materiałami szkoleniowymi w formacie pdf. Materiały zostają udostępnione w dniu szkolenia i są dostępne do pobrania przez uczestników szkolenia przez okres dwóch tygodni. Hasło jest przekazywane uczestnikom w trakcie szkolenia.


Materiały szkoleniowe – Etap praktyczny – 22,27.09.2022.zip
Download File

Materiały dodatkowe (pliki ogólnodostępne)


Oprogramowanie PVsyst6 (70 MB, j. ang.) – użytkowanie przez pierwsze 30 dni jest darmowe, po upływie 30 dni należy wykupić licencję.

Ustawa o OZE – tekst ujednolicony.pdf
Download File

Arkusz do liczenia opłacalnosci mikro-systemu PV (wersja2.0).xlsx
Download File
Prosument kalkulacje (wersja3.0).xlsx
Download File

Regulamin konkursu MÓJ PRĄD_30.08.2019.pdf
Download File
Program Priotytetowy MÓJ PRĄD.pdf
Download File
Regulamin Naboru Wniosków AGROENERGIA.pdf
Download File
Program Priorytetowy AGROENERGIA.pdf
Download File
Rozporządzenie dot. obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektr. z odnawialnego zródła energii w instalacji OZE
Download File
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW.pdf
Download File
Punktacja RPO wm.pdf
Download File