KADRA DYDAKTYCZNA, czyli kto prowadzi szkolenie “Systemy magazynowania energii elektrycznej”


Mgr inż. Piotr Faltus

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1987 roku.  Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami i wytwarzaniem energii. Do roku 1999 starszy inspektor ds. rozwoju zakładu górniczego. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od roku 1999 z-ca Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości w Woli, od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego. Od roku 2004 autor i realizator wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Autor programów i materiałów szkoleniowych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii  – „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. W latach 2013 – 2014 specjalista ds. zajęć praktycznych na szkoleniach dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki w projekcie „Śląskie! – w stronę Słońca”. Aktualna  specjalność – projektowanie i wdrażanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz analizy bilansów zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową pokrywaną z OZE pod wymogi charakterystyk energetycznych w budownictwie. Konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk