CERTYFIKAT ze szkolenia “Systemy magazynowania energii elektrycznej”Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat
potwierdzający podniesienie kwalifikacji. Certyfikat jest wydawany w języku polskim i angielskim.

Picture

Certyfikat w języku polskim.

Picture

Certyfikat w języku angielskim.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk