Fotowoltaika – fakty i podstawowe informacje


Fotowoltaika to prężnie rozwijająca się dziedzina, korzystająca z jednego z zasobów energii odnawialnej – promieniowania słonecznego. Technologie fotowoltaiczne mają trzy istotne zalety: są ekonomiczne, ekologiczne i pozwalają na duże oszczędności energetyczne. Warto poznać podstawowe fakty dotyczące fotowoltaiki i zainteresować się rewolucją, jaka dokonuje się w przemyśle energetycznym dzięki zastosowaniu systemów PV.

Podstawy fotowoltaiki

Zasada pozyskiwania energii elektrycznej przy wykorzystaniu systemów fotowoltaicznych jest dość prosta. Panele fotowoltaiczne wychwytują i przetwarzają promieniowanie słoneczne, zamieniając je na energię elektryczną (inaczej prąd). Wbrew powszechnym opiniom, systemy PV nie potrzebują idealnej pogody, aby działać w sposób efektywny – panele wychwytują promieniowanie słoneczne także w pochmurne dni.

Energia uzyskiwana dzięki technologiom fotowoltaicznym może być wykorzystywana w rozmaity sposób. Można ją przetwarzać na własny użytek (do zasilania domu lub innego budynku) bądź sprzedać zakładowi energetycznemu (niektórzy część energii wykorzystują do własnych potrzeb, a nadwyżkę – odsprzedają).

Podstawowe informacje na temat technologii

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) to elementy bezpośrednio konwertujące promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny. Sama nazwa ,,fotowoltaika” pochodzi od procesu zamiany światła (ang. photons) na prąd (ang. voltage). Alternatywnie przemianę tę nazwano efektem PV. Zjawisko zostało odkryte w 1954 roku przez naukowców z firmy o nazwie Bell Telephone. Badacze zaobserwowali ładunek, który został uwolniony z krzemu (pierwiastka będącego składnikiem np. piasku) po wystawieniu go na działanie promieniowania słonecznego.

Po opracowaniu technologii fotowoltaicznej zaczęto ją wykorzystywać do zasilania niewielkich urządzeń (zegarków, kalkulatorów) oraz satelitów. Obecnie za pomocą paneli PV zasilane są domy, budynki, a duże przedsiębiorstwa budują farmy fotowoltaiczne dostarczające bardzo duże ilości energii.

Panele PV – kilka faktów

Najpowszechniej wykorzystywane panele PV są tworzone na bazie krzemu i mają postać płaskiej płyty. Takie rozwiązanie jest, jak dotychczas, uznawane za najbardziej efektywne. Jeden panel to 40 połączonych ze sobą ogniw. Przyjmuje się, że standardowej wielkości dom jednorodzinny wymaga instalacji od 15 do 30 paneli, aby stać się niezależnym od innych źródeł energii.

Interesują Cię bardziej szczegółowe informacje? W innych tekstach omawiamy zasadę działania ogniw oraz dokładniej opisujemy technologię wytwarzania paneli PV.

Korzyści płynące z fotowoltaiki

Zastanawiasz się, co można zyskać, zamieniając tradycyjne źródła energii na promieniowanie słoneczne? Podstawowe korzyści płynące z wykorzystania fotowoltaiki to:

  • niższe rachunki za prąd – po instalacji paneli PV możesz korzystać z darmowego i nieograniczonego źródła energii, jakim jest promieniowanie słoneczne;
  • dodatkowe źródło dochodu – zakłady energetyczne chętnie kupują energię wygenerowaną przez ogniwa fotowoltaiczne (możesz sprzedać im całą energię lub tylko niewykorzystaną przez Ciebie nadwyżkę);
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska – instalując panele fotowoltaiczne, dajesz wyraz swojej trosce o środowisko naturalne i przyczyniasz się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza (szacuje się, że domowa, wykorzystywana na własny użytek instalacja PV pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla o aż tonę rocznie).
WYKORZYSTANIE ENERGII  SŁONECZNEJ OZNACZA…

Obniżenie rachunków za energię  Światło słoneczne jest darmowe dlatego twój rachunek za prąd radykalnie się zmniejszy.Dochód z energii którą wytworzysz – Zakład energetyczny kupi od Ciebie 100% energii jaką wygenerujesz lub jedynie nadwyżkę z energii której nie wykorzystasz. Redukcja zanieczyszczenia powietrza – Energia słoneczna jest odnawialna i nie wpływa negatywnie na środowisko. Typowa domowa instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do ograniczenia emisji prawie tony dwutlenku węgla rocznie!

Fotowoltaika w Polsce – perspektywy i wykorzystanie

Wiele osób myślących o inwestycji w fotowoltaikę zastanawia się, czy warunki pogodowe w Polsce umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej. Według mapy nasłonecznienia na przeważającym obszarze naszego kraju nasłonecznienie w ciągu roku wynosi ponad 1000 kWh/m². W praktyce oznacza to, że z systemu o nominalnej mocy 1 kWp można uzyskać ok. 900-950 kWh energii elektrycznej w warunkach optymalnych. Taka ilość jest więcej niż wystarczająca, aby inwestycja w fotowoltaikę była dla naszego kraju opłacalna zarówno pod względem energetycznym, jak i finansowym. Nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, przy warunkach nasłonecznienia podobnych do tych występujących w Polsce, zainstalowali dotychczas 42 000 MWp systemów fotowoltaicznych. Dla porównania – w naszym kraju do tej pory wykonano jedynie 3,6 MWp instalacji.

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk