Laboratorium Fotowoltaiczne
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk

Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji OZE

wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)     (Stan prawny na dzień 14.06.2017)


Organizujemy szkolenia praktyczne dla os├│b ubiegaj─ůcych si─Ö o wydanie certyfikatu instalatora OZE. Zach─Öcamy do zapoznania si─Ö z informacjami dotycz─ůcymi tego dokumentu. Zapraszamy tak┼╝e do odwiedzenia strony, na kt├│rej opisujemy ka┼╝dy certyfikat potwierdzaj─ůcy praktyczne umiej─Ötno┼Ťci, kt├│ry mo┼╝na uzyska─ç po odbyciu naszych zaj─Ö─ç.

Certyfikat UDT jest dokumentem potwierdzaja╠Ęcym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do montaz╠çu jednego z poniz╠çej wymienionych systemo╠üw korzystania z odnawialnych z╠üro╠üde┼é energii:

 • kot┼éo╠üw i pieco╠üw na biomase╠Ę
 • systemo╠üw fotowoltaicznych
 • s┼éonecznych systemo╠üw grzewczych
 • pomp ciep┼éa
 • p┼éytkich systemo╠üw geotermalnych

Posiadanie niniejszego certyfikatu od 1 stycznia 2016 roku jest cz─Östym wymogiem dla instalatora przy instalacjach OZE dofinansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych. Przy pozosta┼éych instalacjach certyfikat jest dodatkowym uprawnieniem i moz╠çe podnies╠üc╠ü wiarygodnos╠üc╠ü osoby dokonuja╠Ęcej montaz╠çu mikro oraz ma┼éych instalacji.

 


Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:
I. instalator├│w, kt├│rzy uko┼äczyli szkolenie w akredytowanym o┼Ťrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
II. instalator├│w posiadaj─ůcych wykszta┼écenie zawodowe w zawodzie technik urz─ůdze┼ä i system├│w energetyki odnawialnej lub wykszta┼écenie wy┼╝sze w okre┼Ťlonej specjalno┼Ťci lub na okre┼Ťlonym kierunku.Aby uzyska─ç certyfikat, instalatorzy zaliczaj─ůcy si─Ö do grupy I musz─ů spe┼éni─ç warunki wynikaj─ůce z zapis├│w┬áustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ┼║r├│d┼éach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z p├│┼║n. zm.).┬áZgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy,┬áCertyfikat mo┼╝e by─ç wydany instalatorowi, kt├│ry:

1) posiada:
ÔÇő

a)┬ápe┼én─ů zdolnos╠üc╠ü do czynnos╠üci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych,┬á

b)┬ádokument potwierdzaj─ůcy kwalifikacje zwi─ůzane z instalowaniem urz─ůdze┼ä lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, ch┼éodniczych, lub elektrycznych┬álub

c)┬áudokumentowane trzyletnie dos╠üwiadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urz─ůdzen╠ü i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, ch┼éodniczych lub elektrycznych,┬álub┬á

d)┬á┼Ťwiadectwo uko┼äczenia co najmniej dwu-semestralnych studi├│w podyplomowych lub r├│wnorz─Ödnych, kt├│rych program dotyczy┼é zagadnie┼ä zawartych w zakresie programowym szkole┼ä okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 4 do┬ározporz─ůdzenia Ministra Energii w sprawie szczeg├│┼éowych warunk├│w udzielania akredytacji organizatorom szkole┼ä w zakresie odnawialnych ┼║r├│de┼é energii oraz szkole┼ä i egzamin├│w dla os├│b ubiegaj─ůcych si─Ö o wydanie lub przed┼éu┼╝enie wa┼╝no┼Ťci certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034)┬álub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;*

* Osoby zainteresowane ukończeniem szkolenia, o którym mowa powyżej, prosimy o kontakt.
ÔÇő
2)┬ánie jest skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za przest─Öpstwo umys╠ülne przeciwko wiarygodnos╠üci dokumento╠üw i obrotowi gospodarczemu;

3)┬áukon╠üczy┼éa szkolenie podstawowe dla oso╠üb ubiegaj─ůcych si─Ö o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub ma┼éej instalacji, pos╠üwiadczone zas╠üwiadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkolen╠ü w zakresie dotycz─ůcym instalowania danego rodzaju odnawialnego z╠üro╠üd┼éa energii;┬á

4)┬áz┼éo┼╝y┼é z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisj─Ö egzaminacyjn─ů powo┼éan─ů przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego ┼║r├│d┼éa energii, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 12 miesi─Öcy od dnia uko┼äczenia szkolenia podstawowego.

Instalatorzy zaliczaj─ůcy si─Ö do grupy II mog─ů uzyska─ç certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przyst─Öpowania do egzaminu, po spe┼énieniu warunk├│w podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. musz─ů posiada─ç:
ÔÇő

 1. dyplom potwierdzaj─ůcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urz─ůdze┼ä i system├│w energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepis├│w ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p├│┼║n. zm.) lub
 2. dyplom uko┼äczenia studi├│w wy┼╝szych na kierunku lub w specjalno┼Ťci w zakresie instalacji odnawialnego ┼║r├│d┼éa energii albo urz─ůdze┼ä i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, ch┼éodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych┬áwydany po dniu 1 wrze┼Ťnia 2005 r.,┬ána podstawie przepis├│w ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ÔÇô Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p├│┼║n. zm.).
 3. pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta─ç z pe┼éni praw publicznych, oraz nie by─ç skazanym prawomocnym wyrokiem s─ůdu za przest─Öpstwo umy┼Ťlne przeciwko wiarygodno┼Ťci dokument├│w i obrotowi gospodarczemu.

Egzamin Terminy i miejsca najbli┼╝szych egzamin├│w og┼éaszane s─ů przez Prezesa UDT najp├│┼║niej na 30 dni przed dat─ů egzaminu i publikowane s─ů┬áw┬áBiuletynie Informacji Publicznej Urz─Ödu Dozoru Technicznego.

Po wybraniu terminu i miejsca egzaminu nale┼╝y wype┼éni─ç┬áZg┼éoszenie udzia┼éu w egzaminie. Do zg┼éoszenia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:

 • za┼Ťwiadczenie o uko┼äczeniu szkolenia, wydane przez akredytowanego organizatora szkole┼ä oraz
 • potwierdzenie dokonania op┼éaty za egzamin w wysoko┼Ťci 854,30┬áPLN (aktualizacja wysoko┼Ťci op┼éaty publikowana jest na stronie UDT).┬á
 • Wp┼éaty nale┼╝y dokona─ç na konto oddzia┼éu UDT, na terenie kt├│rego b─Ödzie przeprowadzony egzamin. Numery kont s─ů dost─Öpne┬átutaj.

Wszystkie trzy dokumenty nale┼╝y wys┼éa─ç poczt─ů lub z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie w oddziale UDT (nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni przed dat─ů egzaminu), na terenie kt├│rego b─Ödzie przeprowadzony egzamin. O przyj─Öciu zg┼éoszenia decyduje kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä.

Lista os├│b przyst─Öpuj─ůcych do egzaminu w okre┼Ťlonym terminie i miejscu jest og┼éaszana w Biuletynie Informacji Publicznej UDT, w zak┼éadce┬áOg┼éoszenia┬ánajp├│┼║niej na 10 dni przed terminem egzaminu.

Egzamin składa się z 2 części:
1) teoretycznej ÔÇô obejmuj─ůcej test sk┼éadaj─ůcy si─Ö z 24 pytan╠ü;
2) praktycznej ÔÇô obejmuj─ůcej 3 problemowe zadania praktyczne.

Pytanie testowe jest oceniane w nast─Öpuj─ůcy sposo╠üb:
1) odpowiedz╠ü prawid┼éowa ÔÇô 1 punkt;
2) odpowiedz╠ü nieprawid┼éowa lub brak odpowiedzi ÔÇô 0 punkto╠üw.

Problemowe zadanie praktyczne jest oceniane wed┼éug skali od 0 do 10 punkto╠üw, z gradacj─ů co 0,5 punktu.
Cz─Ös╠üc╠ü teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a cz─Ös╠üc╠ü praktyczna ÔÇô 90 minut.
W czasie trwania egzaminu osoba zdaj─ůca mo┼╝e korzystac╠ü z dokumento╠üw odniesienia wy┼é─ůcznie w przypadku, gdy s─ů one udost─Öpnione przez zespo╠ü┼é.

Wynik egzaminu uznaje si─Ö za pozytywny, je┼╝eli zdaj─ůcy:
1)  w części teoretycznej uzyska co najmniej 15 punktów oraz
2)  w części praktycznej uzyska co najmniej 6 punktów za każde problemowe zadanie praktyczne.

ÔÇő
Wyniki egzaminu zostan─ů og┼éoszone w terminie ok. tygodnia od daty jego przeprowadzenia w BIP UDT, w zak┼éadce┬áOg┼éoszenia. Je┼Ťli wynik egzaminu jest pozytywny, mo┼╝esz otrzyma─ç certyfikat.


Warunki uzyskania Certyfikatu Instalatora Mikroinstalacji OZE

W celu otrzymania certyfikatu nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wniosek o jego wydanie. Wniosek mo┼╝na pobra─ç┬áTUTAJ. Wype┼éniony wniosek mo┼╝na┬áwys┼éa─ç poczt─ů, drog─ů elektroniczn─ů przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie w wybranym oddziale terenowym UDT. Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç wszystkie wymienione w nim dokumenty. W┬áprzypadku┬áubiegania┬ási─Ö o certyfikat na podstawie egzaminu s─ů to:

 • o┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci – wz├│r znajduje si─Ö┬áTUTAJ
 • o┼Ťwiadczenie o zgodzie lub jej braku na ujawnienie w rejestrze na stronie internetowej UDT danych dot. miejsca pracy lub dzia┼éalno┼Ťci ÔÇô wz├│r┬áTUTAJ
 • dokument potwierdzaj─ůcy jedno z poni┼╝szych┬á
  • kwalifikacje zwi─ůzane z instalowaniem urz─ůdze┼ä lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, ch┼éodniczych lub elektrycznych┬álub
  • trzyletnie do┼Ťwiadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urz─ůdze┼ä i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, ch┼éodniczych lub elektrycznych,┬álub
  • uko┼äczenie co najmniej dwusemestralnych studi├│w podyplomowych lub r├│wnorz─Ödnych, kt├│rych program dotyczy┼é zagadnie┼ä zawartych w zakresie programowym szkole┼ä okre┼Ťlonym w przepisach,┬álub
  • uko┼äczenie szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego ┼║r├│d┼éa energii, kt├│re w cz─Ö┼Ťci teoretycznej i praktycznej zawiera┼éo zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w nale┼╝ytym stanie technicznym instalacji odnawialnego ┼║r├│d┼éa energii;
 • potwierdzenie dokonania op┼éaty za wydanie certyfikatu. Op┼éata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego ┼║r├│d┼éa energii wynosi 202,36 PLN.ÔÇő

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu można przedłużyć na kolejne 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

Rejestr certyfikowanych instalatorów widnieje na stronie Urzędu Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl


Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) 
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.┬áPrawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.)ÔÇő
 3. Rozporz─ůdzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczeg├│┼éowych warunk├│w udzielania akredytacji organizatorom szkole┼ä w zakresie odnawialnych ┼║r├│de┼é energii oraz szkole┼ä i egzamin├│w dla os├│b ubiegaj─ůcych si─Ö o wydanie lub przed┼éu┼╝enie wa┼╝no┼Ťci certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034).
 4. Rozporz─ůdzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysoko┼Ťci i sposobu wnoszenia op┼éat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przed┼éu┼╝enie jego wa┼╝no┼Ťci oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1038).

Laboratorium Fotowoltaiczne
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk